O NAS

Uważamy, iż usługi najwyższej jakości mogą zapewnić naszym klientom tylko najlepsi pracownicy. Nasz zespół skupia ludzi o różnych profilach zawodowych i doświadczeniu. Kultura naszej pracy opiera się na współpracy i wzajemnym wsparciu, promujemy otwartą wymianę poglądów oraz nieustanne podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Specjaliści Kancelarii RJS:

Jan Rybicki

Radca prawny – partner Kancelarii RJS – posiadający 40-letnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców i osób fizycznych, specjalizujący się w prawie zobowiązań, gospodarczym i handlowym, upadłościowym i naprawczym, pracy oraz własności intelektualnej. Członek organów zarządczych i nadzorczych w spółkach kapitałowych (w tym giełdowych) posiadający doświadczenie w tworzeniu, przekształcaniu i likwidacji spółek, obrocie przedsiębiorstwami oraz obrocie instrumentami finansowymi i wprowadzaniu spółek na Giełdę Papierów Wartościowych.

Krzysztof Jakobiszyn

Radca prawny – partner Kancelarii RJS – posiadający 8-letnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców i osób fizycznych, specjalizujący się w prawie gospodarczym i handlowym, ochrony środowiska, ochrony konkurencji oraz zamówień publicznych, a także w zakresie komercjalizacji powierzchni handlowych i obrotu gospodarczego w Internecie. Członek organów zarządczych i nadzorczych w spółkach kapitałowych, posiadający doświadczenie w przeprowadzaniu audytów prawnych due diligence podmiotów gospodarczych oraz przekształcaniu i obrocie przedsiębiorstwami.

Sławomir Strycharz

Biegły rewident, certyfikowany księgowy z uprawnienia Ministra Finansów – wspólnik Kancelarii RJS. Posiada 16-letnie doświadczenie w branży finansowej, specjalizujący się w badaniu sprawozdań finansowych, wykonywaniu audytów i finansowych due diligence, pozyskiwaniu funduszy na inwestycje, sporządzaniu analiz i ekspertyz ekonomiczno-rachunkowych, wycen i budżetowania. Jest też specjalistą w zakresie ładu korporacyjnego oraz specyficznych przepisów w zakresie funkcjonowania spółek giełdowych. Stosuje w praktyce prawo podatkowe, w szczególności w zakresie podatku dochodowego oraz cen transferowych oraz prowadzi doradztwo gospodarcze. Członek wielu organów nadzorczych w spółkach kapitałowych.

Marcin Cieślak

Radca prawny posiadający 4-letnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej osób fizycznych i przedsiębiorców, specjalizujący się w prawie karnym, rodzinnym i opiekuńczym, administracyjnym i ubezpieczeń społecznych.

Paweł Wiewiórski

Radca prawny posiadający 5-letnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej osób fizycznych i przedsiębiorców, specjalizujący się w prawie bankowym i ubezpieczeniowym, budowlanym oraz obrotu nieruchomościami.

Aneta Słowakiewicz

Magister prawa posiadająca 7-letnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców specjalizująca się w prawie administracyjnym i umowach handlowych.

Mateusz Gonet

Radca prawny posiadający 5-letnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej osób fizycznych i przedsiębiorców, specjalizujący się w prawie bankowym i ubezpieczeniowym, budowlanym oraz obrotu nieruchomościami.

Kontakt

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH RYBICKI, JAKOBISZYN SPÓŁKA PARTNERSKA
KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA SŁAWOMIR STRYCHARZ

Adres :

UL. DŁUGA 102
34-400 NOWY TARG

e-mail: kancelaria@krjs.pl

www.krjs.pl

Numery telefonów :

Radca prawny Krzysztof Jakobiszyn +48 602-227-159

Radca prawny Jan Rybicki +48 516-134-977

Biegły rewident Sławomir Strycharz +48 601-896-492